INVITASJON OG TILLEGGSREGLER

Velkommen til Trøndercup runde #3 og #4


Arrangør: Offroad Trøndelag
Sted: Sætnan Grustak Lånke
Dato: Lørdag 14. og søndag 15. september 2019
Arrangørlisensnr. 19.05834

Konkurranse:
Trøndercup #3 og #4 (Biltrial og Terrengtouring)
Klasser:
Terrengtouring blir en klasse som er åpen for registrerte biler.
Biltrial har to klasser; standard og modifisert
(Biler med dekkstørrelse under eller lik 35” og biler med dekkstørrelse over 35’’)

Deltakere/lisens:
Trøndersk Mesterskap er en konkurranse åpen for alle 4x4 biler, norske førere og førere fra EU land med gyldig lisenser for Biltrial og Terrengtouring.
Engangslisens kan løses på stedet for norske førere.
BT og TT; fører og vogn 300 kr og passasjer 150 kr pr dag.

Sportskomité: Steinar Oshaug, Morten Slåen, Trygve Svanholm, Snorre Bangjord og Øystein Rognes
Jury leder: Tonny Øien
Løpsleder: Steinar Oshaug
Teknisk ansvarlig: Erik Selbekk
Baneansvarlig: Morten Slåen
Kontaktperson: Steinar Oshaug (982 21 765)
Miljøansvarlig: Øystein Rognes
Kioskansvarlig Thomas Gjønvik

Regler:
Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og NBF’s reglement.
Reglement §912 og §922 for Biltrial.
Reglement §910 og §920 for Terrengtouring.
Det kjøres 2 x 4 seksjoner begge dager pr klasse. 4 minutter pr seksjon.
Det er tillatt med maksimalt en passasjer i alle klasser og alle skal benytte hjelm.
Arrangøren påberoper seg retten til å avlyse løpet ved færre enn 10 påmeldte førere ved påmeldingsfristens slutt.

Protest: Eventuell protest, vedlagt gebyr på kr 2.000,- leveres skriftlig til løpsleder senest 30 min etter at resultatlisten er offentlig.

Påmelding:
Påmeldingsfrist er 07.09.19. Etteranmeldelse er mulig.

Forhåndspåmelding på Pirate 4x4, se link under.
https://www.pirate4x4.no/stevner/

Startavgift på 400,- kr for Biltrial og 200,- for Terrengtouring pr dag. Betaling ved registrering på stedet, kontant eller med Vipps. Kort kan ikke benyttes.

Premiering:
Premiering etter avsluttet mesterskap.

Avbud:
Avbud skal skje snarest, først på telefon (982 21 765) og deretter skriftlig bekreftelse på SMS og email: offroadtrondelag82@gmail.com. 

Tidsskjema / Program:

FREDAG
Tidlig innsjekk og teknisk kontroll kl 18:00-20:00

LØRDAG
Seksjonene ferdig: kl 09:00
Innsjekk og teknisk kontroll: kl 09:00-10:30
Førermøte: kl 10:30
Løp start: kl 11:00
Felles pause: kl 13:00-13:30
Løp slutt: kl 17:00
Avslutningsseremoni: Fortløpende etter løpsslutt

SØNDAG
Seksjonene ferdig: kl 09:00
Innsjekk og teknisk kontroll: kl 09:00-10:30
Førermøte: kl 10:30
Løp start: kl 11:00
Felles pause: kl 13:00-13:30
Løp slutt: kl 17:00
Avslutningsseremoni: Fortløpende etter løpsslutt


Vegbeskrivelse: Kjør av E6 ved Hell/Værnes og kjør mot flyplassen. Ta til høyre i rundkjøring mot Hell/Selbu. Kjør rett frem i ny rundkjøring mens du passerer Hell kjøpesenter. Kjør over bru og ta til høyre etter bruen mot Selbu på Fv705. Kjør langs denne i ca 10 km (10 min) til du får skilt med «Sætnan» og ta til høyre opp i feltet ihht klubbens merking/skilt.
https://www.google.no/maps/dir//63.3.../data=!3m1!1e3

Kart referanse (GPS): 63.3921842, 11.0054941 (63°23’31N 11°00’20E)

Depot og miljø: Følg vegbeskrivelsen over og du vil komme til depot og kjøreområdet.
Det er god plass til busser, biler og biltraller.
I depot er det påbudt med presenning under kjøretøyet og tilgjengelig brannslukker (6 kg).
Bensin skal oppbevares i god avstand fra åpen ild/grill.
Vi ber om at samtlige rydder opp etter seg selv underveis og ved dagens slutt.
Det vil ikke være strøm, vann eller dusj-muligheter tilgjengelig, kun toaletter.
Det vil være kiosk på området med salg av enkel mat, mineralvann og kaffe. Vipps kan benyttes.
Det er mulighet til å overnatte fra lørdag til søndag på eget initiativ.

Vi minner om Norges Bilsportforbunds avtale med Antidoping Norge og i den forbindelse
§ 100 Doping og bruk av rusmidler. Alle må medbringe gyldig legitimasjon ved en eventuell dopingkontroll. Førere blir varslet om eventuell kontroll på førermøtet. Ved 2, eller flere dagers løp blir kontroll varslet på offisiell oppslagstavle senest 1 time før første start dersom det ikke er førermøte den løpsdagen kontrollen skal foretas. Det er førers plikt å holde seg underrettet om en eventuell kontroll.


Øvrig informasjon:
Offroad Trøndelag sine FB sider og arrangementet sin side på FB.

Offroad Trøndelag ønsker velkommen til Trøndercup runde #3 og #4 på Sætnan 14. og 15.09.2019.

Med vennlig hilsen
Sportskomiteen og Styret i Offroad Trøndelag