En bekjent har en 2003 XL7 2,0 med sprengt turbo. Er det forskjell på årsmodellene, eller er turbo lik på alle 2,0? Han har en 1999-turbo på hånden PR.nå.