INVITASJON OG TILLEGGSREGLER
Velkommen til Trønder Challenge

Arrangør: Offroad Trøndelag
Sted: Sætnan Grustak Lånke
Dato: Lørdag 12. mai 2018
Arrangørlisensnr. 18.01153
Konkurranse: Trønder Challenge med oppgaver og poster
Klasser: To klasser (standard og modifisert) Biler med dekkstørrelse under eller lik 35” og biler med dekkstørrelse over 35’’

Deltakere/lisens: Trønder Challenge er en konkurranse åpen alle 4x4 biler og norske førere og førere fra EU land med gyldig lisenser for biltrial og challenge. Engangslisens kan løses på stedet for norske førere. Fører og vogn 300 kr og passasjer 150 kr pr runde.

Sportskomité: Torbjørn Rathe, Lars Skogstad og Øystein Rognes
Jury leder: Steinar Oshaug
Løpsleder: Tonny Øien
Teknisk ansvarlig: Morten Slåen og Erik Selbekk
Baneansvarlig: Torbjørn Rathe, Lars Skogstad og Morten Slåen
Kontaktperson: Torbjørn Rathe (936 32 573)
Miljøansvarlig: Øystein Rognes
Kioskansvarlig Thomas Gjønvik
Regler: Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og NBF’s reglement. Reglement §911 og §921, arrangement og kjøretøy, for Challenge er gjeldende. Det vil være krav om maksimalt 1 passasjer, minimum 3 pkt sele og hjelm. Arrangøren setter ekstra krav til at bilen har lavserie montert.

Løpsavvikling: Gjennomføring ihht §911. Det kjøres 2 x 5 (4) poster. Postene inneholder ulike typer aktiviteter og med forskjellig grad av ferdighetskjøring, samt innslag av «rebus-aktige» oppgaver. Arrangøren påberoper seg retten til å avlyse løpet ved færre enn 10 påmeldte førere ved påmeldingsfristens slutt.

Påmelding: Påmeldingsfrist er løpsdagen, 12.05.18. Forhåndspåmelding på Pirate 4x4, se link under. http://www.pirate4x4.no/forum/forumd...p?16-Challenge Betaling av startavgift på 400 kr gjøres ved registrering på stedet. Vipps kan benyttes, ikke kort. Premiering: Egen premiering etter avsluttet dag (vandrepokal vurderes).
Avbud: Avbud skal skje snarest, først på telefon (936 32 573) og deretter skriftlig bekreftelse på SMS og email: offroadtrondelag82@gmail.com.
Tidsskjema / Program:
LØRDAG Postene ferdig: kl 09:00
Innsjekk og teknisk kontroll: kl 09:30-10:30
Førermøte: kl 10:30
Challenge start: kl 11:00
Challenge slutt: ca kl 18:00
Vegbeskrivelse: Kjør av E6 ved Hell/Værnes og kjør mot flyplassen. Ta til høyre i rundkjøring mot Hell/Selbu. Kjør rett frem i ny rundkjøring mens du passerer Hell kjøpesenter. Kjør over bru og ta til høyre etter bruen mot Selbu på Fv705. Kjør langs denne i ca 10 km (10 min) til du får skilt med «Sætnan» og ta til høyre opp i feltet ihht klubbens merking/skilt.
https://www.google.no/maps/dir//63.3...512,1675m/data =!3m1!1e3 Kart referanse (GPS): 63.3921842, 11.0054941 (63°23’31N 11°00’20E) Depot og miljø: Følg vegbeskrivelsen over og du vil komme til depot og kjøreområdet. Det er god plass til busser, biler og biltraller. I depot er det påbudt med presenning under kjøretøyet og tilgjengelig brannslukker (6 kg). Bensin skal oppbevares i god avstand fra åpen ild/grill. Vi ber om at samtlige rydder opp etter seg selv underveis og ved dagens slutt. Det vil ikke være strøm, vann eller dusj-muligheter tilgjengelig, kun toaletter. Det vil være kiosk på området med salg av enkel mat, mineralvann og kaffe. Vipps kan benyttes. Det er mulighet til å overnatte fra lørdag til søndag på eget initiativ. Vi minner om Norges Bilsportforbunds avtale med Antidoping Norge og i den forbindelse § 100 Doping og bruk av rusmidler. Alle må medbringe gyldig legitimasjon ved en eventuell dopingkontroll. Førere blir varslet om eventuell kontroll på førermøtet. Ved 2, eller flere dagers løp blir kontroll varslet på offisiell oppslagstavle senest 1 time før første start dersom det ikke er førermøte den løpsdagen kontrollen skal foretas. Det er førers plikt å holde seg underrettet om en eventuell kontroll. Øvrig informasjon: Offroad Trøndelag sine FB sider og arrangementet sin side på FB. Vedlagt reklameflyer som kan distribueres fritt.
Offroad Trøndelag ønsker velkommen til Trønder Challenge på Sætnan 12.05.2018.

Med vennlig hilsen Sportskomiteen og Styret i Offroad Trøndelag