Vedlagt ligger referat og informasjon fra NMKs kick-off møte 22-23 Januar på Mastemyr.

Kick-off vinter 2016.docx.pdf