Vi har omdøpt offroad sport til Formula sport. §914 og §924

Hensikten med dette er å skape en ny klasse i formula konseptet med begrensning i motorstørrelse og type dekk.
Vi tenker oss biler med 100-300 hk med noe forsterket bur i forhold til biltrial og ikke paddel eller skovle dekk
Det er flere biler vi ser kan passe inn i den nye grenen og vi håper miljøet vil ta dette godt i mot og lage konkurranser som passer.
Konkurranseformen er relativ fri og det er her fantasien deres kommer inn. Det kan f.eks konkurreres på tid men ikke i fellesstarter. De kan ikke delta i offroad cross som er ment for biltrial biler med toppfart på 25 km/t

Det er også åpnet for at juniorer kan kjøre trening fra fylte 16 år i formula sport

Lykke til i 2016