Det er planlagt et møte med seksjonen før premieutdelingen til NBF den 5. desember, se invitasjon. på Gardermoen. Klokkeslett kommer seinere.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta og agenda for møte er framtidig regelverk for formula offroad.
Dette er en unik mulighet til å kunne være med å påvirke regelverket i framtiden.

Trond Ihle