ÅRSMØTE.
Det blir årsmøte i Offroaders Hordaland mandag 26.1.2015 kl.19.30 på Roalds kro i Åsane.
Saker.
1. Kjørefelt videre
2. Lørdag eller søndagskjøring
3. Valg av nytt styremedlem
4. Eventuelt
Velkommen