Innkalling til Årsmøte for KNA Telemark Offroad-medlemmer


Sted: Bryggeriet Pizza Skien
Dato: 06.02.15
Klokkeslett: 18.00


Årsmøte 2015

Da er det igjen tid for årsmøte. KNA 4x4 Drivers og KNA Telemark Offroad ønsker igjen å invitere til årsmøte.

Plasser i styret som er på valg i år:
- Nestleder KNA Telemark Offroad
- Terrengkomité leder i Skien og Svarstad
- Kasserer

Valgkomite består av:
Robert Aasen Kverndalen (47637514)
Fredrik Revfem (45415301)

Har man forslag til representanter tar man kontakt med Valgkomite.
Valg komite ønsker hjelp så håper dere kan hjelpe dem å fylle postene.

Det blir en gjennomgang av året som har gått og litt om hva som skal skje neste år

De som vil stå på valgliste til et av vervene må sende mail/ brev til Rita Sagbakken, Bente Vestgarden eller Mikael Berberg innen 01.02.15

Dersom det er andre saker som ønskes tatt opp på årsmøte, må disse være meldt inn skriftlig til Bente Vestgarden eller Mikael Berberg innen 01.02.14

Program:

Godkjenning av møte innkalling
Valg av ordstyrer
Årsberetning + regnskap
Valg av verv
Eventuelt innsendte saker

Med vennlig hilsen


Bente Vestgarden
906 78 500
bente_vest@hotmail.com

Mikael
406 34 552
mikael.berberg@gmail.com