Til informasjon:

Det vil i år bli strengere håndhevelse av eksisterende regelverk.
Biler som ikke tilfredsstiller kravene i regelverket, vil få dette skrevet i vognlisensen med krav om utbedring før neste konkurranse.

Biler i modified skal ligne/lett gjenkjennelig med en serieprodusert bil. Hvis det er usikkerhet om hva likheten skal være, ta med bilder av biltype som bilen din skal ligne, for dokumentasjon. Hvis dette ikke framlegges eller bilen du har er ugjenkjennelig, finnes 2 alternativer.

1: Klasse opp i unlimited
2: Mangel skrevet i vognlisensen og dette skal utbedres til neste løp