Det har vært flere spørsmål om teksten i denne paragrafen og jeg skal beskrive bakgrunn for endringen.

§920 teknisk regelverk for Terreng Touring 6.3. og §921 teknisk regelverk for offroad challenge 6.5.

Kjøretøy uten tak av metall må ha original takstruktur som beskytter fører og evt. Passasjer. Biler uten slik takstruktur må ha bøyle innmontert som er godkjent i bilens vognkort. Bøylen skal da være i stålrør iht §304 11.3 i dimensjon 45x2,5 eller 50x2 og bestå av minimum en tverrgående hovedbøyle og 2 bakoverstrevere.


Problemet i tidligere regelverk var at vi hadde velteburkrav som Statens veivesen ikke godkjente. Dette utelukket mange biler.

Hensikten med den nye teksten er at registrerte biler godkjent for vei også skal være godkjent til offroad, TT og Offroad challenge.
Kravet er at det skal være en form for beskyttelse av de som sitter i bilen ved eventuelt velt. Takstruktur er enten tak av metall, som tidligere, eller original takstruktur - "veltebøyle" som beskyttelse. Det finnes i mange varianter på de ulike bilene, bøyler av ulike dimensjoner - utforminger og firkant profiler. Er denne beskyttelsen originalt for kjøretøyet, er det godkjent.

Noen gamle biler, f.eks. "gamle krigere" el, har ikke noen form for beskyttelse for fører-passasjer, kanskje bare en enkel bøyle for å holde stoff trekket oppe. Disse bilene har ikke den nødvendige takstruktur som beskytter fører-passasjer ved velt og er ikke godkjent iht disse regelverkene.
Hvis disse bilene skal benyttes må, det monteres veltebøyle i riktig dimensjon.

Håper dette var en oppklaring på det nye regelverket