Kort info fra Bilsportkonferansen, referat kommer senere når det er ferdig.

Jeg (Janne Bronndal) fratrer som leder etter eget ønske og går helt ut av seksjonen.
Ny leder blir utnevnt av styret i NBF.

Styret i NBF har etter søknad fra offroadseksjonen vedtatt å endre NSR §7

Styret i NBF har etter søknad fra Offroadseksjonen besluttet at NSR §7 endres i forhold til deltagelse av utlendinger i Biltrial og Formula Offroad.
NSR §7 får denne ordlyden:
NSR § 7. Nasjonale konkurranser
En nasjonal konkurranse er i utgangspunktet kun åpen for norske anmeldere og førere med norsk lisens. Utenlandske førere kan delta i en nasjonal konkurranse, men kan ikke ta poeng i norske mesterskap og cuper [18]. For norske mesterskap og cuper i grenene Crosskart, Drifting, Offroad og Biltrial kan førere med lisens fra samtlige ASN tilsluttet FIA NEZ, delta og ta poeng. Dette under forutsetning av at det fremgår av mesterskapets/cupens regelverk.

Forklaring:

ASN =ASN er en forkortelse for ett forbund som er i hvert land som er godkjent av FIA.
Alle land som har ett bilsportforbund som er godkjent av FIA er ett ASN.
*
Vi i Norge skriver det slik* ” *The Norwegian Automobile-Sporting Federation ”