Det er pr i dag ikke kommet inn noen søknader for NM eller NC løp for 2014
i grenene Biltrial eller Formula Offroad.
Vi ber derfor arrangørene om å sende inn søknader snarest til NBF.