25-26/5 Skien Norge
15-16/6 Karlskoga
6-7/7 Tingsryd
31/8-1/9 Ed
Med reservation för ändringar