har et tilbud fra vest norsk bygg på å bygge bolig, 1 tilbud med 1 garasje, og et annet med 2 garasjer.

Har egentlig behov kun for 1 garasje. Men vet noen om det er lurere å ha 2 garajser mtp verdien?