Lure på om nån ska oppi kjørefeltet å kjør lørdagen 25/6 ?