Avreise fra Esso`n på Skarnes kl.1000.
Vi møter folk fra Nes på åkroken kl.1015
Bli med å støtt opp om denne tradisjonen.
Turen går østover mot Bjørknessjøen og Sverige
Presidenten.