Conversation Between Lars'ern and aventador

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://tutozone.net/ thành lập công ty trọn gói số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật nhac san lại chỗ nghỉ ngơi thuộc về Đạo Thần chân giới bọn họ.
    Ở đó Tô Minh chọn một gian pḥng yên tĩnh, xua đi chín ông lăo và thiếu phụ, một ḿnh khoanh chân tĩnh tọa. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Tô Minh ngồi xếp bằng, trong đôi mắt phù văn thần nguyên chợt lóe, lập tức tinh thần thánh bào trên người hắc lắc lư, có phù văn nhấp nhô, trông như những phù văn này vốn tồn tại trên tinh thần thánh bào, khiến người không thể thấy rơ.
    Ngay sau đó, lấy cơ thể Tô Minh làm trung tâm, bỗng có lực lượng thâm uyên từ tinh thần thánh bào bùng phát.
    Lực lượng này càn quét bốn phía, khoảnh khắc phủ trùm cả gi
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1