Conversation Between tomm`en and aventador

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://tutozone.net/ thành lập công ty trọn gói số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật nhac san vốn đă khắc ấn chỗ này, gần như phút chốc mười vạn thế giới từ thần nguyên tỏa ra lực vị giới đậm đặc.
    Lực vị giới này tồn tại dấu ấn linh hồn Tô Minh, chúng nó sôi trào, dẫn động hơi thở Tu Vi phân thân Tô Minh, khiến Tô Minh nhắm mắt trong chiến thuyền phút chốc tu vi bùng phát.
    *Ầm!*
    Tiếng nổ kịch liệt vang vọng trong đầu Tô Minh, đó là thiên tu xông hướng vị giới. Chỉ một lần trùng kích, thân thể Tô Minh đă chấn động mạnh, tu vi ở trong người chớp mắt bùng phát vô số lần, từ đỉnh thiên tu bỗng nhiên bước vào sơ kỳ vị giới.
    Vừa vào vị giới th́ thần thức của Tô Minh mở rộng gấp trăm lần
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1