Maskintralle tom i retur fra Horten på Mandag. Max last 37 tonn . (Udelbar last) Ellers 32 tonn.