Jeg har tenkt de samme tanker som Rett til himmels en god stund nå. Jeg snakket en del med han som er ansvarlig for registreringen av Rally-biler i NBF. Det døde litt ut fra min side da jeg ikke hadde tid til å jobbe videre med saken. Men han mente det burde være mulig å få inn Challenge-biler på samme måte som Rally-biler.

Det som er kjernen er det som står i kjøretøyforskriften: http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-1...8-008.html#8-5

Målet vårt bør være å få inn noe tilsvarende for Challengebiler. Kort fortalt står det at så lenge bilen følger reglementet til Norges Bilsportforbund så er det greit. Med andre ord, står det i Challengereglementet at bilene kan ha store hjul, så kan den det.

Rallybiler går på både hvite og svarte skilt. Forskjellen er som nevnt over at de med svarte skilt er fritatt for engangsavgiften. Denne ordningen må vedtas på statsbudsjettet fra år til år. Årets tekst her: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftl...rally*&#map004 Bla ned til paragraf 6.

Dersom vi kunne fått til dette ville en kunne ta inn og få svarte skilt på en bil slik som Hoel'ern sin. Det en måtte betale av avgifter er vel kun moms...

Men som Arne påpeker, regelverket for challenge mangler enda...