Results 1 to 4 of 4

Thread: OFFROAD CUP RUNDE 2 & 3, Sokndal

 1. #1
  ELVISIMITATOR/SKUESPILLER Offroadguru Solli's Avatar
  Join Date
  Aug 2009
  Location
  20 kilometers from Knottheio
  Posts
  1,223

  Default OFFROAD CUP RUNDE 2 & 3, Sokndal

  #2 21. Juni Sokndal KNA Sokndal

  Innbydelse

  Arrangør: NMK Arendal / KNA Sokndal Motorsport
  Sted: Krohei, Sokndal
  Konkurranser og dato: Offroad Cup #2

  http://bilsport.no/sider/reglement/reglement-offroad
  Deltagere: Offroad cupen kjøres som Nasjonal Biltrailkonkurranse. Åpen for norske fører førere fra EU Land med gyldig lisenser for biltrial

  Klasser Vi har følgende klasser til start;
  Orginal, Standard, Modified, Pro-Modified, Proto, Light Truck og Fun klasse.
  Jury leder: ?
  Stevne Leder: Jan Terje Solli 92697191
  Sportskomite: Jan Terje Solli, Tom Allan Ekeberg, Erik Siggurd Godtfredsen
  Teknisk Ansvarlig: Jofrid Hegdal
  Kontakt person: Jan Terje Solli 92697191 Tom Allan Ekeberg 94054770

  Regler / Tekniske Regler: Konkurransen avholdes i samsvar med ISR og NSR, NBF’s Biltrail reglement
  Tilleggsregler: Det er satt opp 3 min pr seksjon
  Inn og ut kobling av 4x4 er lov på original måte for biltypen
  Det er tillatt å stille som fører og Co driver i samme bil og/eller klasse
  Det kjøres 2 seksjoner parallelt før lunsj. Deltakerne må selv sørge for å ha kjørt begge innen lunsj, i valgfri rekkefølge. Seksjon 3 kjøres etter lunsj, i trukket rekkefølge

  Påmelding: Senest på førermøte.
  Startavgift kr 350,- betales ved registrering på stedet

  Reklame: Arrangør påberoper seg rett til å utstyre deltagernes løpsbiler med reklame for stevnets sponsorer. Deltakere tillates å sette opp reklame for sine sponsorer i løpsområdet etter annvisning fra løpsledelsen.
  Protest: Eventuell protest, vedlagt gebyr på kr. 1000,- leveres skriftlig til løpsleder senest 30 min etter at resultatlisten er offentlig, øvrige frister og procedyrer i henhold til NSR Kap 10
  Premiering: Pokaler til de tre beste i hver klasse, inkl co driver
  Camping: Det er mulig å campe i depoet

  Program: Lørdag 21 Juni
  Baner skal være klare kl 09:00
  Førermøte og teknisk ETTER finalen i TT Cup som avholdes på samme bane!!!!!!
  Premieutdelig 30 min etter at listene er hengt opp  #3 22. Juni Sokndal, "10 YEARS OF MUD" Mud Booging KNA Sokndal

  Innbydelse

  Arrangør: NMK Arendal / KNA Sokndal Motorsport
  Sted: Krohei, Sokndal
  Konkurranser og dato: Offroad Cup #3

  http://bilsport.no/sider/reglement/reglement-offroad
  Deltagere: Offroad cupen kjøres som Nasjonal Biltrailkonkurranse. Åpen for norske fører førere fra EU Land med gyldig lisenser for biltrial

  Klasser Vi har følgende klasser til start;
  Orginal, Standard, Modified, Pro-Modified, Proto, Light Truck og Fun klasse.
  Jury leder: ?
  Stevne Leder: Jan Terje Solli 92697191
  Sportskomite: Jan Terje Solli, Tom Allan Ekeberg, Erik Siggurd Godtfredsen
  Teknisk Ansvarlig: Jofrid Hegdal
  Kontakt person: Jan Terje Solli 92697191 Tom Allan Ekeberg 94054770

  Regler / Tekniske Regler: Konkurransen avholdes i samsvar med ISR og NSR, NBF’s Biltrail reglement
  Tilleggsregler: Det er satt opp 3 min pr seksjon
  Inn og ut kobling av 4x4 er lov på original måte for biltypen
  Det er tillatt å stille som fører og Co driver i samme bil og/eller klasse
  Det kjøres 2 seksjoner: 1 & 1 bil i seksjon 1 så 1 & 1 bil i seksjon 2.

  Påmelding: Senest på førermøte.
  Startavgift kr 350,- betales ved registrering på stedet

  Reklame: Arrangør påberoper seg rett til å utstyre deltagernes løpsbiler med reklame for stevnets sponsorer. Deltakere tillates å sette opp reklame for sine sponsorer i løpsområdet etter annvisning fra løpsledelsen.
  Protest: Eventuell protest, vedlagt gebyr på kr. 1000,- leveres skriftlig til løpsleder senest 30 min etter at resultatlisten er offentlig, øvrige frister og procedyrer i henhold til NSR Kap 10
  Premiering: Pokaler til de tre beste i hver klasse, inkl co driver
  Camping: Det er mulig å campe i depoet

  Program: Lørdag 22 Juni
  Baner skal være klare kl 09:00
  Innsjekk og teknisk 09:30 til 10:30
  Førermøte kl 10:30
  Løpet starter kl 11:00
  Pause fra 13:30-14:00
  Løpet slutter kl 16:00
  Premieutdelig 30 min etter at listene er hengt opp
  Sent from my WC Backfire using Tapettalk

 2. #2
  ELVISIMITATOR/SKUESPILLER Offroadguru Solli's Avatar
  Join Date
  Aug 2009
  Location
  20 kilometers from Knottheio
  Posts
  1,223

  Default

  KONKURRANSEREGLEMENT
  OFFROADCUPEN, AOK / NMK ARENDAL


  STRUKTUR PÅ SEKSJONER OG BEDØMMING
  Regler for 2014

  1 Seksjoner for Offroadcupen
  Konkurransen skal bestå av minimum 3 seksjoner som skal kjøres minst en gang. Gjelder for alle klasser.
  Om man kjører offroadcross skal det totalt kjøres minst 2 heat pr klasse, kjøres det egne emneløp, eks. mud, rock eller annet skal det gå klart frem i innbydelsen til cupen og i tilleggsreglene til løpet

  2 Struktur på seksjonene
  2.1
  Portene skal kjøres i nummerert rekkefølge. Portene markeres med nummer på førerside og følgende farger på begge sider
  Klasse Original - O – Hvit
  Klasse Standard - S – Hvit
  Klasse Modified - M – Gul
  Klasse Pro Modified - PM – Gul
  Klasse Proto - P – Rød

  Bredde på portene - Minimum 3,5 m målt horisontalt
  Høyde på port eller bånd – tilstrebes ca 1,0 meter

  Likt antall porter i alle seksjoner for det enkelte løp, Det kan også kjøres seksjoner uten porter, dette skal gå klart frem i tilleggsreglene
  2.2
  Seksjonene skal avgrenses av merkebånd.
  2.3
  Arrangør skal definere maks tid i seksjonene, dette skal gå klart frem i tilleggsreglene
  2.4
  Prikkbelastning er som beskrevet under punkt 5.


  3 kjøreregler
  3.1
  Alle porter for aktuell klasse skal passeres forover med framhjul først.
  3.2
  Andre bestemmelser for løpet kan bli gitt av arrangøren i tilleggsreglene
  3.3
  Deltagere må følge instruksjoner fra arrangøren
  3.4
  Om en deltager ikke gjennomfører seksjonen på på fastsatt tid skal deltageren belastes med prikkene frem til da tiden gikk ut i tillegg til prikker for ikke gjennomførte porter
  3.5
  Start og mål skal merkes godt..Seksjonen påbegynnes når deltager og dommere er klare. Tiden starter når bilen bryter startlinjen. Alle porter må gjennomføres på reglementert måte i numerert rekkefølge.
  4 Prikksystem
  4.1
  Dommer/hjelpedommere er ansvarlig for nedtegning av straffeprikker i den enkelte seksjon
  4.2
  Uenighet om belastning skal taes opp med hoveddommer umiddelbart etter endt seksjon.
  4.3
  Protest på dommeravgjørelse aksepteres ikke.
  5 Forklaring på prikksystem
  Om en høyere prikkbelastning fører direkte til en lavere prikkbelastning, skal den lavere belastningen strykes. Eks man berører en port før den knekkes, man får kun belasting for knekt pinne, dette gjelder ikke f.eks. touch og rygg, om man rygger før man toucher markeringsbånd får man belastning for begge deler.
  5.1 Rygg
  Rygg = 3 prikker
  Rygge er når bilen kjører bakover, ruller bakover, sklir bakover (mer enn 10 cm,) eller drift på hjulene bakover. Om en bil rygger, stopper og fortsetter ryggingen, regnes dette som et rygg. Ekstra rygg regnes når bilen har hatt en forover bevegelse i mellomtiden.
  5.3 Berøring av port = 5 prikker
  Berøring av egen og/eller andres port blir belastet med 5 prikker. Dette gjelder ikke ved indirekte berøring som f.eks. sand eller stein.
  5.4 Passering gjennom andres port er Ikke tillatt
  Det tillates ikke bruk av andre klasser sine porter som transport til egen port. Berøring/ knekking av andres porter vil gi brutt seksjon
  5.5 Berøring av merkebånd/siktelinjen/pinne eller tre for merkebånd = 5 prikker
  Indirekte berøring regnes ikke.  5.6 Kjøre ned en port eller et tre/pinne med merkebånd = 25 prikker
  - menes når en port/pinne berører bakken med minimum to punkter.
  - menes når en port er kjørt over med et hjul, eller at et hjul er på utsiden av porten
  - menes når en port/pinne er synlig brukket.
  Minimum, et framhjul må være på innsiden av porten for godkjent passering
  Om en port er berørt/brukket, og deretter brutt seksjon uten å ha passert porten, skal det ikke ilegges 25 prikker, men 50 prikker for ikke passert port.
  Det er kun lov til å knekke en pinne pr seksjon, ved andre knekte pinne er seksjonen å regne som brutt, det ilegges ikke prikkbelasting på hverken knekt pinne eller berøring på andre knekte pinne
  5.7 Ikke passert port = 50 prikker (gjelder også og mål port)
  For hver port som ikke er passert, skal det ilegges 50 prikker.
  Om en seksjon ikke er korrekt gjennomført, regnes denne som brutt. En seksjon er ikke korrekt gjennomført når:
  a) En fører gir opp
  b) Bilen kan ikke fullføre seksjonen uten hjelp fra andre
  c) Hele bilen har ikke passert målskiltet, deler som skulle falle av skal ikke lengre regnes som en del av bilen.
  d) Hele bilen er på utsiden av merkebåndet
  e) Om del av bilen bryter siktelinjen på startlinjen etter påbegynt seksjon.
  f) Fører eller co-fører løsner personlig sikkerhetsutstyr, eller at dette ikke er korrekt brukt, eller at det åpnes ved en feil
  g) Brutt merkebånd. Gjelder ikke indirekte berøring.
  h) Fører eller co-fører berører merkebåndet med hender eller utstyr
  i) Overskredet maks tid
  j) Om en del av bilen berører en egen passert port
  k) Om man kjører gjennom en annen av sine egne porter enn den som er neste, og om man kjører gjennom ens egne porter i feil retning
  l) Kjører gjennom andre klasses porter eller toucher/knekker pinner/porter til andres klasser
  5.8 Ikke startet seksjon = 500 prikker
  For hver seksjon som ikke er påbegynt blir det gitt 500 prikker, påbegynt seksjon regnes som at bil bryter startlinjen for egen motor.
  6 Tillatt område for publikum
  Seksjonene skal være sikret slik at publikum ikke er i fare
  7 Sikkerhet
  Brannslukker og skarp kniv skal være tilgjengelig i seksjonen
  Førstehjelp skal være tilgjengelig.


  8 Antall løp
  Offroadcupen 2014 blir kjørt over 6 runder, Hver fører kan stryke sin dårligste runde
  Om en runde ikke kan gjennomføres eller avlyses av andre grunner, så kan styret i AOK / NMK Arendal velge å gjennomføre cupen med færre runder eller sette opp erstatningsrunder, dårligste runde for den enkelte fører kan allikevel avlyses

  Terminlise for 2014
  #1 27. April Brokelandsheia, Gjerstad NMK Arendal
  #2 21. Juni Sokndal KNA Sokndal
  #3 22. Juni Sokndal, Mud Booging KNA Sokndal
  #4 23. August Øvre Gjerstad, Offroad Drag race NMK Arendal
  #5 24. August Øvre Gjerstad, Offroadcross NMK Arendal
  #6 20. September Røedsåsen, Risør, Last minute race NMK Arendal
  Det deles ut poeng utfra plassering i følgende skala
  1.plass – 20 poeng
  2.plass – 17 poeng
  3.plass – 15 poeng
  4.plass – 13 poeng
  5.plass – 12 poeng
  osv
  16.plass – 1 poeng

  Det gis 2 ekstrapoeng pr runde til den som blir kåret til «best in show» denne skal kåres av faktadommere og løpsleder.

  Ansvarlig for utdeling av poeng er AOK / NMK Arendal, offisiell sammenlagt liste vil oppdateres kontinuerlig og offentligjøres på Pirate4x4.no
  9 Premiering

  Det skal gå frem av tilleggsreglene hvem og hva som premieres, dette kan variere fra løp til løp, som et utgangspunkt foreslås følgende:
  opp til 3 deltager – premie til vinneren
  4 deltagere – premie til de 2 beste
  5 deltagere eller mer – premie til de 3 beste
  Dette gjelder pr klasse!
  9 Sammenlagtpremiering
  Det deles ut premie til de 3 beste i hver klasse. Forutsetning er at deltager har deltatt på minst 3 løp.
  10 Startavgift for 2014 er 350,- NOK
  Starkontigenten kan variere, dette skal gå klart frem av tilleggsreglene
  11 Regler/ tekniske regler
  Konkurransen avholdes i samsvar med NSR, NBF’s Biltrialreglement, Cupreglement og tilleggsregler,
  Sent from my WC Backfire using Tapettalk

 3. #3
  Avdanka biltrialfører Tommy's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Froland
  Posts
  9,866
  Tommy Olsen
  tlf: 94141987
  tommy @ pirate4x4.no

 4. #4
  Promodified
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Tvedestrand
  Posts
  1,345

  Default

  Er det noen fra Bergen som skal til sokendal i helgen. Jeg trenger å få levert noe småtteri til en kar i Bergen. Ring hvis det er noen som skal tlf 99309065
  Ronny Aslaksen Tlf: 99309065
  Team Aslaksen 4x4 Offroad
  sånn e-post greie: ronny4x4 ikke mellomrom @ gmail . com

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •