Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 25 of 35

Thread: Offroad Cross ny gren ???

 1. #1

  Default Offroad Cross ny gren ???

  Noen kreative personer i Mjøsa Offroad klubb har utarbeidet en ny kjøregren.
  Er dette noe som vi skal jobbe videre med?
  Hva synes Offroad kjørere om dette?
  Forelåpig kjørereglement:  KONKURRANSEREGLEMENT OFFROAD CROSS

  Konkurransereglement Offroad Cross
  Kunngjort 14-12-2011


  1 Konkurranseform
  Offroad Cross er en konkurranse for firehjulsdrevne kjøretøyer hvor tiden kan være utslagsgivende
  Konkurransen kjøres med biler med Biltrial lissens.
  Konkurransen kan avvikles som ”timesløp”, der det skal kjøres flest antall runder på eks.1time. Det skal da telles kun hele runder. Løpet kan avbrytes ved eks. vanskelig berging eller lignende, tiden fryses da og bilene starter opp igjen fra pit-stop etter rekefølgen de kommer inn.
  Når det er flere en 15 startene biler skal det kjøres flere heat, der1/3 av de beste i hvert heat starter i en semifinale/finale.
  Konkurransen kan også kjøres som heat, Bilcross metode, med avsluttende finaler.
  Konkurransen avvikles i henhold til NSR og dette reglement.
  Førere må ha gyldig førerkort og førerlisens gyldig for Bilcross/Offroad Racing.
  Eventuell passasjer/co-driver må være minst 12 år gammel og ha gyldig lisens. Passasjer under myndighetsalder må ha med skriftlig samtykke fra foresatte.
  Kjøretøyet skal ha gyldig vognlisens for Offroad Biltrial
  Startnummer tildeles av arrangøren, deltager plikter å lage startnummer å sette det på bilen, skal være ca 20cm høgt og være godt synlig.
  Arrangøren står fritt til å starte deltakerne enkeltvis eller maks 15 biler samtidig.
  2 Klasseinndeling
  Arrangøren står fritt til å kjøre alle deltakere i samme klasse eller dele inn etter biltrial klasser eller andre relevante kriterier. Eks. Klasse 1: Original og Standard, klasse 2. Modified og Fun Clas, klasse 3 Pro-modified og Prototyp.
  Føreren regnes som deltaker etter at startavgift er betalt og den administrative og tekniske kontroll er gjennomført. Det tillates ikke å bytte kjøretøy etter at konkurransen er påbegynt.
  3 Arrangementskomité
  Arrangementskomiteen skal bestå av minimum 3 personer. Medlemmer av arrangementskomiteen kan ikke være deltakere i løpet. Komiteen har ansvaret for å utarbeide konkurransens tilleggsregler, som skal være deltakerne i hende i god tid før konkurransen.
  4 Offisielle funksjonærer
  Konkurransens jury skal bestå av NBF autorisert juryleder og 2 personer med god kjennskap til konkurranseformen og reglementet.
  Stevneleder og teknisk kontrollant skal begge være autorisert av NBF og tillates ikke å delta i konkurransen. I tillegg skal minimum følgende funksjonærer oppnevnes: løpssekretær, sikkerhetssjef, starter, tidtaker, depot/pit-stopsjef og faktadommere. Disse behøver ingen autorisasjon fra NBF, men skal ha god kjennskap til sporten og det ansvarsområdet de tildeles.
  5 Løpsdokumenter
  Arrangørtillatelse fra NBF med nødvendig forsikring, grunneiers tillatelse og tillatelse fra aktuell politimyndighet skal foreligge for et hvert arrangement. Sekretariatet skal oppbevare disse dokumenter på konkurransestedet og overlevere kopi til juryleder.
  6 Bane
  Banen lages i kupert lett fremkommelig terreng med lengde 300 - 3000 meter og lages som rundbane.
  Minste tillatte banebredde er 5 meter.
  Banen skal avgrenses med heltrukket sperreband på begge sider.
  Det kan lages alternativspor som kan være kortere men med større vanskelighets grad.
  Det kan også lages egne spor for de respektive klasser som markeres med piler med farger etter Biltrial prinsipp.
  Banene skal lages slik at maks. fart på ca 50km/t ikke overstiges.
  Konkurransens tilleggsregler skal inneholde fullstendige opplysinger om løpet og de regler som legges til grunn for bedømmingen.
  7 Sikkerhetsbestemmelser
  Ambulanse med førstehjelpsteam skal være til stede ved et hvert løp.
  Flaggposter med brannslukker, brekkjern og kniv skal være utplassert slik at de har oversikt til neste flaggpost.
  Bemannet bergingsvogner med vinsj og/eller løfteutstyr skal være tilstede under arrangementet.
  Nødvendige avsperringer for publikum må gjøres, slik at de ikke oppholder seg på steder med fare for skade og til enhver tid er plassert minimum 6 meter fra banen.
  8 Depot
  I depotet skal min. 2 stk. brannslukkere være plassert lett tilgjengelig og tydelig merket.
  Max hastighet i depotet er 5 km/t. - (gangfart).
  Utenfor depotet skal det finnes et avsperret område for test av kjøretøyet. Testområdet skal ha påbudt kjøreretning og en maksimal lengde på 100 meter. Området bør være tilgjengelig for deltakerne under hele konkurransen.
  8.1 Pit-stop
  Det skal være mulighet for deltagere å kjøre inn i Pit-stop for å rette på skader å fylle bensin under løpet.
  Hver deltager kan ha maks 3 mekanikere i Pit-stop.
  Hver deltagers bil skal ha egen plass i Pit-stop under løpet. Det skal være påkjøringsfelt til banen fra Pit-stop.
  9 Teknisk kontroll
  Samtlige kjøretøyer skal være godkjent i teknisk kontroll før trening eller løp. Fører/mekaniker skal være til stede ved kontrollen. Bremsetest er obligatorisk. Teknisk kontrollant avgjør klassetilhørighet.
  10 Førermøte
  Et obligatorisk førermøte skal avholdes min. 30 min. før start. Uteblivelse fra førermøtet kan medføre utelukkelse fra konkurransen.
  11 Avvikling
  Ved timekjøring skal det kjøres flest runder på den tiden som er satt av arrangør.
  Ved likt antall runder er det den som har kommet lengst i banen når tiden er ute som er først.
  Ved flere heat skal 1/3 av de første gå videre til en semifinale/finale.
  Ved innledende heat skal maks 7 biler kjøre samtidig og det skal kjøres fra 3-5 runder. Det skal da gis poeng etter rekkefølgen i mål. Eks. 7 biler til start:1.plass 7 poeng, 2.plass 6 poeng, osv. 7.plass 1 poeng. Ikke passert mål 0 poeng.
  11.1. Start
  Startspor og rekke skal trekkes av arrangøren.
  Fører som avbryter konkurransen skal umiddelbart gi sekretariatet beskjed om dette.
  11.2 Bruk av flagg
  Det benyttes totalt 4 flagg; rødt, gult, start og målflagg.
  Rødt flagg vises når banen er stengt og benyttes også for å avbryte deltakeren ved feilkjøring eller fare i banen.
  Gult flagg vises når en deltager har fått stopp og når bergning pågår. ingen andre deltagere kan i gulsone, som er til neste flaggpost, avansere i kjøringen. Det skal vises stor forsiktighet i gulsone.
  Grønt flagg vises for å bekrefte at banen er klarert og skal tas ned når deltakere har startet.
  Startflagg(nasjonal-flagg) kan eventuelt erstattes av lyssignal.
  Målflagg vises når løpet ar avsluttet.
  12 Bedømming
  Forsøket anses som avsluttet når:
  - deltakeren tyvstarter 2ganger (påbegynner kjøring uten at starter har gitt klarsignal)
  - ikke passerer en port på reglementert måte eller river av sperreband.
  - velter/går rundt
  - tar av seg hjelm eller sikkerhetsbelte i banen
  - gir tegn til funksjonær om at forsøket avbrytes (armene strekkes opp)

  Resultat:
  Resultatliste skal slås opp på anvist plass i depot/baneområde etter hver kjørte omgang.
  Premiering:
  Minimum de 3 beste i hver klasse premieres.
  13 Avgjørelse ved likt resultat
  Dersom det blant de tre beste deltakere er oppnådd likt sluttresultat, arrangeres omkjøring som bestemmes av arrangør.
  Kan deltakerne ikke skilles etter omkjøring, deles plasseringen.
  14 Protest
  Protestfristen er 30 minutter etter at resultatlisten er offentliggjort.
  Protestfrist mot klasseinndeling må leveres min. 30 min. før start.
  Øvrige protestfrister og prosedyrer i henhold til NSR Kap.10.
  15 Førerens sikkerhetsutstyr
  15 Personlig sikkerhetsutstyr
  Hjelm av god kvalitet, beregnet for motorsykkel eller konkurransekjøring med bil.
  Godkjent merking av hjelm: E22, ECE 22.05, FIA 8860-2004, SIS 88.24.2, DS 2124.1, SFS 3653, BS 6658-85, SFI 31.1, SFI 31.2, Snell SA 90, Snell SA 95, Snell SA 2000, Snell SA2005, Snell SA 2010, Snell SAH 2010
  Kjøredress (heldekkende overall) i flammehemmende materiale som for eksempel bomull.
  Dressen skal kunne lukkes tett ved hals, håndledd og ankler og ikke være tilgriset med olje, fett, drivstoff eller andre antennelige væsker. Brukes kjøredress uten flammehemmende merking skal det benyttes flammehemmende undertøy, eventuelt i ull eller bomull.
  Godkjent merking av overall:
  FIA (1986 eller nyere), SFI 3-2A/1 (eller høyere tall etter/), Nomex III, Probanbehandlet bomull, ISO 6940, EN531, Flammehemmende – Flame restistant, 100% bomull, 100% ull.
  Armstraps skal benyttes dersom kjøretøyet ikke har lukket sidevindu eller vindusnett.
  Ved korrekt bruk festes armstraps under albuen og skal frigjøres ved åpning av sikkerhetsbeltet.
  Hilsen Svein
  Mjøsa offroadklubb.

 2. #2
  Sandblaster Blesvik's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Норвегия
  Posts
  4,218

  Default

  NBF's julegave til trialfolk som liker fart?
  Dette ble vel prøvd i Sverige for noen år siden, hvordan gikk det?
  Pål Blesvik
  46943034

 3. #3
  Modified
  Join Date
  Feb 2010
  Location
  Noresund,Buskerud
  Posts
  374

  Default

  Det der hørtes gøy ut,er litt spent på teknisk reglement også,krav til bilen i ulike klasser.

 4. #4

  Default

  Quote Originally Posted by Xjrebel View Post
  Det der hørtes gøy ut,er litt spent på teknisk reglement også,krav til bilen i ulike klasser.
  Det blir Teknisk Biltrail reglement slik det er for de forskjellige klasser...
  Hilsen Svein
  Mjøsa offroadklubb.

 5. #5
  Promodified
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Tvedestrand
  Posts
  1,189

  Default

  Syns dette høres spennende ut jeg..
  Teknisk reglement ser jo ut til å være biltrail regler på bilene, siden det er de lisensene som må være på bilene..

  Hvordan må baner være, stiller jo ganske høye krav til disse.. med depot, pit område og på kjørings ramper.. men dette er jo spennende utfordringer...
  Toresailor
  Team BB Offroad
  Modified 2011
  NMK Arendal Offroad og Arendal Offroad Klubb
  http://www.knutsvikmyraoffroad.com

 6. #6
  Promodified
  Join Date
  Apr 2008
  Posts
  951

  Default

  spennans
  Roger Bakken 1988 Skien KNA - Telemark
  Nissan Pathfinder 05mod, Suzuki SJ 410 Prosjekt..

 7. #7
  Promodified
  Join Date
  Aug 2008
  Location
  Skien
  Posts
  1,351

  Default

  Morro!!
  Mikael Berberg - KNA Telemark
  Tlf: 40634552

 8. #8
  Avdanka biltrialfører Tommy's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Froland
  Posts
  9,868

  Default

  Quote Originally Posted by RockStar View Post
  NBF's julegave til trialfolk som liker fart?
  Dette ble vel prøvd i Sverige for noen år siden, hvordan gikk det?
  I sverige ble dette nedlagt før det var kjørt et eneste løp, grunnet laber interresse
  Tommy Olsen
  tlf: 94141987
  tommy @ pirate4x4.no

 9. #9
  har du tid.. truls t's Avatar
  Join Date
  Mar 2007
  Location
  vennesla/moseidmoen
  Posts
  1,366

  Default

  hmm.. høres knallartig ut.. kansje noe jeg kan bygge bil til..

 10. #10
  Promodified
  Join Date
  Apr 2009
  Location
  Bamble
  Posts
  1,133

  Default

  høres veldig morro ut:)
  Jens Erik Klausen
  Tlf: 40013703
  Klausen Racing

 11. #11
  Avdanka biltrialfører Tommy's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Froland
  Posts
  9,868

  Default

  Høres spennende ut Svein, stå på!!
  Tommy Olsen
  tlf: 94141987
  tommy @ pirate4x4.no

 12. #12
  Sandblaster Blesvik's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Норвегия
  Posts
  4,218

  Default

  Om ikke jeg skal kjøre så skal jeg ihvertfall se på!!
  Pål Blesvik
  46943034

 13. #13
  Promodified
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Risør, Norway
  Posts
  1,304

  Default

  I like !!

 14. #14
  Standard
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Arendal
  Posts
  167

  Default

  Nico

 15. #15
  Super Moderator Brynjar's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  KRS
  Posts
  3,011

  Default

  Hvis dette tar av må jeg bygge XJ.. helt klart
  ---Insanity is contagious---

 16. #16
  Promodified
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Sandefjord i Vestfold
  Posts
  1,469

  Default

  Tilskuer kommer jeg garantert til å bli, men nå fikk jaggu jeg også lyst til å bygge bil!
  Roar Hovet
  Tlf: 98883546

 17. #17
  ELVISIMITATOR/SKUESPILLER Offroadguru Solli's Avatar
  Join Date
  Aug 2009
  Location
  20 kilometers from Knottheio
  Posts
  1,223

  Default

  Høres bra ut, håper regelverket blir godkjent. Så får vi en norsk utgave av danskenes speed challenge.
  Sent from my WC Backfire using Tapettalk

 18. #18
  Jeeps are bils, not båts! Amund's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Oslo
  Posts
  2,687

  Default

  Flott engasjement, men jeg er litt bekymra for sikkerheten. Hva skjer når to spidere med 42" kjører ved siden av hverandre i 50 km/t og knastene huker i hverandre? Hva skjer når en suzuki kommer i 60 km/t rett i sida på en promod med bare et lite rør i døråpningen? Hva skjer når en protobil med minimalt bur går på taket i 50 km/t?
  Jeeps are bils, not båts!

 19. #19
  Promodified
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  trondheim
  Posts
  1,303

  Default

  Quote Originally Posted by Amund View Post
  Flott engasjement, men jeg er litt bekymra for sikkerheten. Hva skjer når to spidere med 42" kjører ved siden av hverandre i 50 km/t og knastene huker i hverandre? Hva skjer når en suzuki kommer i 60 km/t rett i sida på en promod med bare et lite rør i døråpningen? Hva skjer når en protobil med minimalt bur går på taket i 50 km/t?
  slutt å tænk så my du no

 20. #20
  Avdanka biltrialfører Tommy's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Froland
  Posts
  9,868
  Tommy Olsen
  tlf: 94141987
  tommy @ pirate4x4.no

 21. #21
  let's wheel! ShuDuck's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Telemark
  Posts
  4,596

  Default

  Dette er en veldig god idè, og noe jeg selv ønsker å bygge bil til. Men slik jeg ser det bør bilene bygges med dette som formål, og helt ærlig langt ifra slik som en gjennomsnittlig trailbil er pr i dag
  wut?

 22. #22
  Super Moderator Brynjar's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  KRS
  Posts
  3,011

  Default

  Quote Originally Posted by ShuDuck View Post
  Dette er en veldig god idè, og noe jeg selv ønsker å bygge bil til. Men slik jeg ser det bør bilene bygges med dette som formål, og helt ærlig langt ifra slik som en gjennomsnittlig trailbil er pr i dag
  Enig med kvakkvakken ( )
  Men det hadde sikkert fått ting raskere i gang hvis vi kunne startet med eksisterende biler etter dagens klasseinndeling fra trial.

  Bilen til Pål Blesvik er nok ganske nært en idealbil for rockracing/cross
  ---Insanity is contagious---

 23. #23
  Promodified
  Join Date
  Aug 2008
  Location
  Skien
  Posts
  1,351

  Default

  Kanskje sett på mulighet for å få deler av tekniske reglementet fra Formula/Monsterrace inn i dette? Tenker hovedsaklig på burkonstruksjon. Krav til kryss i hovedbøyle etc.
  Mikael Berberg - KNA Telemark
  Tlf: 40634552

 24. #24
  Avdanka biltrialfører Tommy's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Froland
  Posts
  9,868

  Default

  først og fremst må dette lages for biler som allerede eksisterer og da trialbiler, så må det arrangeres noen løp, for å se om det i det hele tatt er grunnlag for å fortsette med dette, deretter kan en fin tune reglene... ellers er dette helt dødfødt..
  Tommy Olsen
  tlf: 94141987
  tommy @ pirate4x4.no

 25. #25
  Promodified
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Risør, Norway
  Posts
  1,304

  Default

  Veldig godt poeng fra Tommy her !

  Målet burde være at regelverket inkluderer flest mulig biler, og eksluderer minst mulig - i mine øyne både i oppstarten og på sikt.
  ...Jeg ville bli veldig overrasket om det skulle bli et problem med for mange biler

  At noen etterhvert kanskje optimaliserer bilen sin for det ene eller det andre vil jo være helt naturlig, men det absolutt beste vil jo være om det er muligheter for å kunne delta i både offroad-cross og biltrial (og kanskje mer) med den samme bilen.

  Uansett - et veldig godt initiativ for dem som har satt dette i sving !

Page 1 of 2 12 LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •