Conversation Between Jo king and aventador

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://tutozone.net/ thnh lập cng ty trọn gi số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật nhac san rn người hắn tạo thnh. D sao mi hương ny đến từ Phong Thần mật hoa!
    Hiện tại Phong Thần mật hoa trong người T Minh chỉ bị ha tan ba phần, cn c bảy phần l thn thể của hắn khng chịu đựng được, st lại trong người hắn sẽ khng l tạo ha m l độc dược tr mạng.
    Cho nn, T Minh khng thể tiếp tục vận chuyển tu vi ha tan n, cho d tiếc cũng đnh thả n ra. T Minh sắc mặt m trầm, trong mắt le tia dứt khot.
    'Lần ny l ta sơ st, vốn tưởng chỉ lấy một cht Phong Thần mật hoa trong người độc phong, c thể tự mnh hấp thu, nhưng hiện tại xem ra d l một cht cũng khng phải ta c
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1