Conversation Between bam and aventador

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://tutozone.net/ thành lập công ty trọn gói số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật nhac san iây lát, giơ lên tay phải ấn mặt đất trước mắt.
    Lập tức chỗ bàn tay Tô Minh hạ xuống dần có ánh sáng từ mép bàn tay tỏa ra. Tô Minh biểu t́nh thản nhiên, tay phải từ từ giơ lên, ở trước mặt hắn là một truyền tống trận.
    Trận này sớm tồn tại trong mật thất, nói chính xác hơn là trước khi người Đạo Thần Tông không tới Hắc Mặc Tinh th́ đă tổn tại, chẳng qua được che giấu rất tốt, dù là Hứa Tuệ cũng chưa từng phát hiện.
    Ngay khi trận pháp trước mặt Tô Minh chớp lóe th́ cùng ở Hắc Thủy thành, một khu vực khác, dưới ḷng đất trong gian mật thất, Phệ Không phân thân ngồi khoanh chân từ từ mở mắt ra
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1